Random FIFA 100k

Thử Vận May Trung Cấp 100k

Thử Vận May Phải Chấp Nhận Hên Xui

100% Nick Đúng Mật Khẩu, 20% Nick Có Skin Hot, 30% Nick Có 9999 KC, 10% Nick Cùi

100% Nick Đúng Mật Khẩu Trắng Thông Tin

Chú ý gỡ bỏ tất cả tài khoản trên ứng dụng Facebook sau đó đăng nhập nick bằng mạng 3G 4G để hạn chế bị xác minh danh tính

Đa phần các nick đều có mã xác nhận ở phần thông tin bổ sung nick để tránh bị Checkpoin

Khách hàng không được thay đổi Email, SDT , Mật Khẩu  ( vì đó là  thông tin ảo không ảnh hưởng gì)